Aanvullend aan de shoots, bied ik een tweetal speciale diensten aan: